Realizujemy

Patronujemy

Wspiera nas

Projekt AIM4IT - Mobilność bez barier z wirtualnym asystentem podróży

Jako wózkowicze włączyliśmy się w realizację projektu AIM4IT - Mobilność bez barier z wirtualnym asystentem podróży i uczestniczyliśmy w konsultacjach dotyczących identyfikacji barier w podróży osób niepełnosprawnych poruszających się transportem miejskim w Poznaniu. Owocem tych konsultacji jest ankieta badania potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie komunikacji publicznej w Poznaniu.

By każdemu z nas podróżowało się łatwiej zachęcamy Was do wypełnienia ankiety właściwej ze względu na rodzaj niepełnosprawności i ocenę aspektów związanych z realizacją podróży środkami transportu miejskiego w Poznaniu. Ankieta jest anonimowa (jedynie osoby, chcące wziąć udział w losowaniu nagród będą proszone o podanie danych kontaktowych). Uzyskane wyniki posłużą do przygotowania raportu na temat potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych w zakresie podróżowania transportem miejskim. Wśród respondentów rozlosowane będą nagrody w postaci pięciu "Kart prezentowych Empik" o nominale 100 zł każda oraz upominki promocyjne Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

Więcej o projekcie AIM4IT - Mobilność bez barier z wirtualnym asystentem podróży poniżej.

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu pt. „Mobilność bez barier z wirtualnym asystentem podróży” o akronimie aim4it.

Głównym celem projektu aim4it jest zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających nieograniczone korzystanie ze zintegrowanego, odwołującego się do wielu zmysłów, systemu publicznego transportu pasażerskiego, bez ograniczeń i barier, wykluczających pasażerów o specjalnych potrzebach dotyczących poruszania się w przestrzeni miejskiej np. osób niewidzących lub słabo widzących, niesłyszących, niedosłyszących, z dysfunkcjami narządu ruchu..

Założeniem projektu jest otrzymanie przez pasażera dostępu do wirtualnego asystenta podróży w formie aplikacji aim4it, która służyć ma m.in. do zaplanowania podróży z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, a w czasie przebiegu podróży ewentualne jej przeplanowanie. Podstawowym elementem aim4it jest nowatorski system informacji o transporcie wspierający pasażera w procesie planowania podróży, jej przebiegu oraz po jej zakończeniu.

Zadaniem Politechniki Poznańskiej w projekcie jest badanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie usług publicznego transportu miejskiego. Opracowanie metodyki oceny przez osoby niepełnosprawne świadczonych usług transportowych oraz rozwój metodologii doskonalenia usług transportu publicznego z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

W projekcie zaplanowano badania sondażowe, konsultacje itp. oraz demonstracje opracowanych rozwiązań. Jednym z efektów projektu będzie raport z wnioskami, który zostanie przekazany do Urzędu Miasta, jako propozycja kształtowania polityki miasta Poznania w zakresie transportu publicznego.

PLAKAT