Realizujemy

Patronujemy

Wspiera nas

Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

Zapraszamy do udziału w Konwencie Regionalnym Osób z Niepełnosprawnościami w Poznaniu! 
Konwenty Regionalne Osób z Niepełnosprawnościami odbywają się w wielu miastach w całej Polsce: w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Opolu, Krakowie, a także w Poznaniu. Są wydarzeniami towarzyszącymi przygotowaniom ogólnopolskiego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie, który służyć ma dyskusji na temat jakości działań związanych z wdrażaniem postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w Polsce, a co za tym idzie, uruchomieniu ogólnopolskiej debaty na temat nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. 

Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami w Poznaniu 17 maja 2016 roku.
Wydział Prawa i Administracji UAM (al. Niepodległości 53) sala 4.8
Każdy z konwentów regionalnych ma na celu omówienie tematów nawiązujących do poszczególnych artykułów Konwencji ONZ.
Temat przewodni Konwentu w Poznaniu brzmi: (Nie)równy dostęp osób z niepełnosprawnościami do kultury, rekreacji i sportu.

Udział w Konwencie Regionalnym Osób z Niepełnosprawnościami w Poznaniu to nie tylko okazja do wymiany poglądów, zgłaszania problemów dotyczących osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście i regionie. To także możliwość zgłaszania postulatów i/lub tematów do dyskusji podczas sesji równoległych na Kongresie centralnym.
O II Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami

Udział w Konwencie Regionalnym jest całkowicie bezpłatny. Zapraszamy do aktywnego udziału i współtworzenia lokalnej koalicji rzeczniczej organizacji pozarządowych!
Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY online!

Komitet organizacyjny Konwentu Regionalnego w Poznaniu:
- Fundacja Wózkowicze
- Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Ad Astra” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Patronat nad wydarzeniem objęli: